1. Mzdové studio

již od roku 2004


O nás
Odkud jsme se vzali, proč tu jsme, kam směřujeme

Mzdové studio je společnou aktivitou společností APOLO Cont, s.r.o. a APOLO Soft, s.r.o. Pružně reaguje na poptávku po externích účetních službách, která zejména v oblasti zpracování mezd neustále stoupá. Tato poptávka je vyvolávána přirozenou snahou firem zbavit se odborných činností, které nejsou předmětem jejich podnikání a současně vyžadují přítomnost zaměstnanců se speciální kvalifikací.

Zajištěním zpracování mezd od externího dodavatele si společnosti uvolňují prostředky, které mohou nasměrovat k lepšímu zajištění svého předmětu podnikání jak po stránce finanční tak i po stránce organizační.

Spolupráce se mzdovým studiem :
- odstraňuje nutnost sledování legislativních změn v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění a jejich zapracování do mzdového systému
- přináší jistotu, že jsou dodržovány aktuální mzdové předpisy a že všechny legislativní změny jsou ve správných termínech podchyceny ve mzdách bez žádných "ale" nebo "kdyby"
- vede ke snížení vašich nákladů na mzdy a jejich příslušenství, za mzdové účetní, za jejich průběžné vzdělávání, za nákup odborné literatury a rovněž tak i za aktualizace programového vybavení
- zajišťuje, že za zpracování mezd zaplatíte každý měsíc předem danou částku stanovenou počtem zaměstnanců

Mzdové studio garantuje :
- rychlost, komfort, diskrétnost
- špičkové služby na špičkové úrovni
- ochranu osobních údajů zaměstnanců v souladu se zákonnými opatřeními
- mechanické a elektronické zabezpečení mzdových dokladůNaše služby
Vše co zpracování mezd obnáší, ale až do prvního průšvihu o tom nevíte

Mzdy jsou zpracovány mzdovým modulem informačního systému APOLO, který je naším firemním produktem. Díky tomu jsme schopni zpracování mezd, resp. datové vstupy a výstupy přizpůsobit potřebám našich klientů tak, aby se minimalizovala lidská práce, se kterou je vždy spojena jistá míra chybovosti. Předáváví vstupních dat a výstupních přehledů probíhá v elektronické formě, případně, pokud si to klient vyžádá, v papírové formě.

Program je neustále vyvíjen a zaručujeme, že vždy odpovídá aktuálním legislativním normám.

Služba zpracování mezd je našim klientů poskytována komplexně, což znamená, že klient zaplatí za jednu zpracovanou mzdu předem smluvně domluvenou částku a veškeré související služby jsou ve službě zpracování mezd již zahrnuty a dále za ně již neplatí.

Služby související se zpracováním mezd:
- Přihlašování / odhlašování zaměstnanců k sociálnímu pojištění
- Zpracování a odesílání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění
- Zpracování a odesílání přehledu o výši pojistného a vyplacených náhradách mzdy za nemoc
- Zpracování a odesílání přehledů o vyměřovacích základech a pojistném
- Zpracování a odesílání měsíčních hlášení zdravotním pojišťovnám
- Přihlašování / odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění
- Vyhotovení dokladů pro zaměstnance (Výplatní pásky, Mzdové listy, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o čisté mzdě, dávkách soc.poj. a daňovém bonusu)
- Vyhotovení dokladů pro klienta (Rekapitulace mezd, Přehled mzdových nákladů na střediska, Mincovka pro výplatu mezd v hotovosti, Hromadný příkaz k platbě v elektronické formě včetně zajištění kompatibilního formátu pro homebanking)
- Roční mzdová závěrka a vyúčtování záloh srážkové a zálohové daně
- Zastupování klienta na jednáních se zdravotními pojišťovnami, Správou sociálního zabezpečení a Finančním úřadem včetně kontrol
- Převzetí mzdové agendyProdukty
Informační systém APOLO

Informační systém APOLO je modulární aplikace běžící v prostředí Microsoft Access. Pro práci s daty používá buď souborovou databázi Microsoft Access, databázový server MySQL nebo jiný databázový server dle požadavku klienta.

Obsahuje čtyři základní moduly - Účetnictví, Mzdy, Sklady a Majetek. V rámci poskytovaných služeb ho nabízí společnost APOLO Cont, s.r.o., přičemž jeho samostatné užívání není možné.Kontakt

tel.: 602 972 616, email: info@mzdovestudio.cz
Sídlo: Na Moklině 261, 251 62, Mukařov

IČ/DIČ: Projekt provozuje společnost APOLO Cont, s.r.o.