Ceny našich služeb

Cena za zpracování jedné měsíční mzdy zaměstnance začíná na 100,- Kč bez DPH. Proč cena za zpracovanou mzdu začíná od ...? Proč to neuvedeme rovnou? Protože cenu ovlivňuje mnoho faktorů - úrověň fluktuace zaměstnanců, stálost struktury mezd, počet zpracovávaných mezd, předávání mzdových podkladů v elektronické formě a pod. Přesná cena je stanovena na základě jednání s klientem poté, co se seznámíme s veškerými aspekty případně zpracovávaných mezd. Jedno je ale jisté, odsouhlasená cena za jednu vypočtenou mzdu je konečná a bez předchozí vzájemné domluvy neměnná, tudíž Vás v průběhu naší vzájemné spolupráce nepřekvapí žádné další poplatky, o kterých nebylo dříve hovořeno tak, jak se to v dnešní době často stává.

Má někdo vůbec šanci dosáhnout na uvedenou "základní" cenu? Ano, má. Například klient, který má stálé zaměstnance, stálou strukturu mezd, podklady pro zpracování mezd dodává v importovatelné podobě a má alespoň 50 zaměstnanců.

Individuálně je také možno sjednat slevu, případně po vzájemné dohodě sjednat přerušení placení za služby s jejich pozdějším doplacením.


Cena souvisejících doplňkových služeb:


Komunikace se Správou sociálního zabezpečení • Přihlašování / odhlašování zaměstnanců
zdarma
 • Roční evidenční listy důchodového pojištění
zdarma
 • Přehled o výši pojistného a vyplacených náhradách mzdy za nemoc,
      Přehled o vyměřovacích základech a pojistném
zdarma

Komunikace se Zdravotními pojišťovnami • Měsíční hlášení zdravotním pojišťovnám
zdarma
 • Přihlašování / odhlašování zaměstnanců
zdarma

Podklady pro zaměstnance • Výplatní pásky, Mzdové listy, Potvrzení o zdanitelných příjmech,
      Potvrzení o čisté mzdě, dávkách soc.poj. a daňovém bonusu
zdarma

Podklady pro klienta • Rekapitulace mezd, Přehled mzdových nákladů na střediska, Mincovka pro výplatu
      mezd v hotovosti, Hromadný příkaz k platbě v papírové i elektronické formě včetně zajištění
      kompatibilního formátu pro vaši homebankingovou aplikaci
zdarma

Další služby


 • Roční mzdová závěrka, vyúčtování záloh
zdarma
 • Zastupování klienta na jednáních se zdravotními pojišťovnami, Správou sociálního
      zabezpečení a Finančním úřadem včetně kontrol
zdarma
 • Převzetí mzdové agendy
zdarma

Proč můžeme poskytovat mzdy a související práce za tak nízkou cenu?Používáme programové vybavení vytvořené naší dceřinou společností APOLO Soft, s.r.o., které umožňuje:

 • dosažení vysoké produktivity práce zpracování mezd,
 • využití rozsáhlého systému kontrolních bodů,
 • kompletní elektronický styk se zákazníky.

    Ceny jsou uvedeny bez DPH, jsou neměnné a platné k 1.1.2014